ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                    Ξάνθη 31-10-2019
Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Ανδρέου                           Αριθ.Πρωτ:29251
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
 • Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
 • Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 4 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 1. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Ορισμός ενός δημοτικός συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην Επιτροπή του Ν.2734/99 για την άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος σε πρόσωπα εκδιδόμενα με αμοιβή (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπους του Δήμου Ξάνθης, στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ καθώς και στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) CCLD – LEADER Νομών Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Ορισμός εκπροσώπου της δημοτικής αρχής και του αναπληρωτή του, για τη σύσταση Επιτροπής για την υποβολή και εξέταση αιτήσεων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ξάνθης «ΕΚΦΡΑΣΗ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
 9. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τους ελέγχους από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν.1416/84 και του άρθρου 52 του Ν2065/92 (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)
 10. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους και ενός (1) φορολογούμενου δημότη με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)
 11. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)
 12. Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου Δήμου Ξάνθης στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.189/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την Εκτελεστική Επιτροπή στις περιπτώσεις που επιλαμβάνεται θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 14. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 15. Έγκριση έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 16. Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)
 17. Δωρεάν εκ νέου παραχώρηση κατά χρήση, του παλιού Κοινοτικού καταστήματος Ευμοίρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευμοίρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Λήψη απόφασης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης εντός των ορίων της Κοινότητας Ευμοίρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 20. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού την τράπεζα Eurobank (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 21. Έκδοση απόφασης διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)
 22. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε οργάνωση εκδήλωσης της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Xanthi Runners» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 24. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε οργάνωση εκδήλωσης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης)
 25. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.