ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 31-10-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.29248
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                   
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
     
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 4 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
 2. Έγκριση του από 31-10-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 23-10-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «προμήθεια εσωτερικών πολυεστερικών ανοιγόμενων δοχείων για ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από 30-10-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση του από 30-10-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση του από 30-10-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οδού από την ΕΟ 14 (Δράμας – Ξάνθης) έως το Δασικό χωριό» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 10. Έγκριση φακέλου του έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 11. Έγκριση φακέλου του έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 12. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Έγκριση της αριθμ.27/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Ψήφιση Ισολογισμού 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 14. Έγκριση της αριθμ.28/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 15. Έγκριση της αριθμ.29/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Απολογισμός επιχειρησιακού 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 16. Έγκριση της αριθμ.30/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 17. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (ενεαμήνου) του έτους 2019 (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 18. Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 20. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτός έδρας μετακίνησης στην Αθήνα (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 21. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτός έδρας μετακίνησης στις Βρυξέλλες (συντάκτρια Όλγα Θεραπίδου)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                        

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.