ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη 27-9-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Αριθμ.πρωτ.25597
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 • Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 1 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
 1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την υποκατάσταση αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για το Υποέργο 3 «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών»
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
 6. Έγκριση του από 16/09/2019 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση των αριθμ.πρωτ.25156 & 25230/2019 εισηγήσεων για έγκριση της παραλαβής αντικειμένων σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 219 παρ.5 Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης πολίτη στο εξωτερικό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
Ο Πρόεδρος
Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
5
6
7
9
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.