ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Ξάνθη 13-9-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                         Αριθμ.πρωτ.23963
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 19 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
 3. Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2019 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά των συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δ.Ε. Σταυρούπολης» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από 11 Σεπτεμβρίου 2019 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά των συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εσωτερικών πολυεστερικών ανοιγόμενων δοχείων για ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2019 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά των συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας για αποκατάσταση των παιδικών χαρών κεντρικής πλατείας και Ευμοίρου
 7. Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού Ξάνθης και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)
 8. Έγκριση των αριθμ.πρωτ.20752/2019 και 22272/2019 εισηγήσεων σχετικά με την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 9. Διαβίβαση αιτημάτων οφειλετών του Δήμου Ξάνθης σχετικά με την έγκριση υπαγωγής αυτών, στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019 (συντάκτρια Βασιλική Μεταξά)
 10. Έγκριση της με αριθμό 15/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ Ετους 2019 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 11. Έγκριση των αριθμ.πρωτ.21550/2019,22947/2019, 23570/2019 & 23752/2019 εισηγήσεων σχετικά με τις εκτός έδρας μετακινήσεις Δημάρχου Αντιδημάρχων και Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ξάνθης και ημερήσιας αποζημίωσης (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 12. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων λήψης ππιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματολογικό Γραφείο και τα συμβολαιογραφικά γραφεία της Ξάνθης, καθώς και την πληρωμή λοιπών συμβολαιογραφικών εξόδων (συντάκτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 13. Εξειδίκευση και διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό 100 ετών από την απελευθέρωση της Ξάνθης (συντάκτρια Ελισάβετ Μήτσου)


Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.