ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Ξάνθη, 5 Ιουλίου 2019    
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           Αριθ.Πρωτ:16966
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση        : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες   : Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο       : 2541350819
E-mail              :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
             1) Χαριτωνίδου Ειρήνη                                 2) Γουναρίδη Στυλιανό
             3) Δημούδη Χρυσούλα                                  4) Κυριακίδη Αλέξανδρο
             5) Ιγιαννίδη Στέφανο                                     6) Σδρέβανο Μαρίνο
             7) Λομβαρδέα Μιχαήλ                                   8) Χασάν Ογλού Ορχάν
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
- Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
- Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
- Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

Σας καλούμε να προσέλθετε στις  9 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  1. Έγκριση παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Διοικητηρίου (συντάκτης Μελέτης Τερζόγλου)
  2. Έγκριση παραχώρησης ή μη, κοινόχρηστου χώρου στην 1η Τ.ΟΜ.Υ. Ξάνθης, την 29-07-2019 και στις ώρες 9:00 έως 13:00 για την πραγματοποίηση δράσης ενημέρωσης στην πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθης (συντάκτης Μελέτης Τερζόγλου)
  3. Έγκριση παραχώρησης ή μη κοινόχρηστων χώρων της Παλιάς πόλης, τοποθέτησης και λειτουργίας  εξεδρών σε  κοινόχρηστους  χώρους από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, τοποθέτησης και λειτουργίας  οικίσκων  σε κοινόχρηστους  χώρους από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου  Ξάνθης (συντάκτης Μελέτης Τερζόγλου)

Η Πρόεδρος
Δέσποινα Παρτσαλίδου
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.