ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ξάνθη  30/05/2019
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ. 13038
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25413-50819
Email:                     και με e-mail
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
(α) Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας
(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
(γ) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Ταχυδρομείο
                                           

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα στις 03/06/2019 και ώρα 14:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 14:00 (εγκύκλιος 49, Α.7/74572/29-12-10 και Ν.2690/99), σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, στο Δημαρχείο Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Πλ. Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (τσίρκο χωρίς ζώα) επί της οδού τέρμα Δημοκρίτου στην Ξάνθη (συντάκτης Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη(συντάκτης Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
  3. Έκφραση γνώμης για δημιουργία Θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δημοκρίτου 4 (συντάκτρια Αραβέλα Παπαδοπούλου)
  4. Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της οδού Πινδάρου για το έργο: «αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης σε τμήματα της πόλης» (συντάκτρια Αραβέλα Παπαδοπούλου)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.