ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ξάνθη 1-4-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Αριθμ.πρωτ.7923
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο     

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 5 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση του από 14/03/2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια: «Αντικατάσταση φωτιστικών οδών Τσιμισκή και Πραξιτέλους - Ηλιουπόλεως» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 28/03/2019 πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια απορρυπαντικών & συναφών ειδών»(συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του  διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού του περιαστικού άλσους για λόγους πυρασφάλειας» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση παιδικών χαρών κεντρ. πλατείας & πλατείας Ευμοίρου» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED»
 8. Έγκριση του από 21 Μαρτίου 2019 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά των συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο δασικό χωριό Ερύμανθος» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 9. Έγκριση του από 7/03/2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που αφορά τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό: «Προμήθεια σύγχρονου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Αντώνης Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 10. Έγκριση του από 19-3-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Συντονισμός υλοποίηση δράσεων του Δήμου Ξάνθης στο έργο: «Certour II: For a better SME management» (Certour II) (συντάκτης Αντώνης Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 11. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 12. Έγκριση παράτασης εντάλματος προπληρωμής για την λήψη πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης (συντάκτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 13. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 839/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
 14. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.