ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 15-3-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.6540
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

     

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
 3. Έγκριση του από 5-3-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τον διαγωνισμό: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Συμμόρφωση ή μη με την αριθμ.240/2019 απόφαση του 3ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Νόμου 3463/2006 της Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης κατά της αριθμ.πρωτ.14663/2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 6. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Νόμου 3463/2006 της Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης κατά της αριθμ.πρωτ.14667/2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.