ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ξάνθη 31-1-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.2729
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                           
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

           

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 6 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 2. Έγκριση του από 22-1-2019 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 25-1-2019 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από 25-1-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας & είδη ασφάλειας κυκλοφορίας οχημάτων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση του από 31/01/2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση από 31/01/2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ξυλείας» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση του από 30/01/2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια: «Καυσίμων Θέρμανσης Κίνησης & Λιπαντικών» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Έγκριση του από 29-1-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT" (CERTOUR II)» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 9. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 11. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του έτους 2018 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 12. Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καταστήματος Α επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 13. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 14. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.