ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ξάνθη 15-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.33226
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                           
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
     

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση του από 25-9-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών τετράτροχων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης λιπαντικών (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 3. Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του νέου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 7. Εξέταση της ένστασης ως προς το υπ’ αριθμό 20/24-10-2018 πρακτικό της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης (αριθ. απόφασης 231/25-10-2018) (εισηγήτρια Ελισσάβετ Μήτσου, πρόεδρος επιτροπής)
 8. Σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου
 9. Προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 10. Προέλεγχος ισολογισμού – κατάσταση αποτελεσμάτων – πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσης 2017 (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 11. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την εκτός έδρας μετακίνηση της δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 12. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων λήψης πιστοποιητικών και συμβολαίων (εισηγήτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 13. Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έως 300τμ στην πλατεία διοικητηρίου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 14. Έγκριση του από 5-11-2018 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 22 στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 15. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010 ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/δικείου Ξάνθης (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 16. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 17. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αίτησης ανατροπής κατάσχεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 18. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αίτησης ανατροπής κατάσχεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 19. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση ανακοίνωσης δίκης – προσεπίκλησης σε αναγκαστική παρέμβαση - παρεμπίπτουσας αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 20. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.