ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                      Ξάνθη 9-11-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                 Αριθ.Πρωτ: 32523
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
  • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 13 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

  1. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη διαδικασίας εναρμονισμού του νομικού πλαισίου της λειτουργίας του ΣΔΑΝΞ στις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) και της μετατροπής του σε «ΦΟΔΣΑ» Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος)
  2. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
  3. Καθορισμός αποζημιώσεων προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. των ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
  4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έως 300 τ.μ. στην Πλατεία Διοικητηρίου με τη διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
  5. Οικονομική Ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
5
6
7
8
Ημερομηνία : 8/12/2018
9
Ημερομηνία : 9/12/2018
12
Ημερομηνία : 12/12/2018
13
Ημερομηνία : 13/12/2018
14
Ημερομηνία : 14/12/2018
15
Ημερομηνία : 15/12/2018
16
Ημερομηνία : 16/12/2018
17
Ημερομηνία : 17/12/2018
18
Ημερομηνία : 18/12/2018
19
Ημερομηνία : 19/12/2018
20
Ημερομηνία : 20/12/2018
21
Ημερομηνία : 21/12/2018
22
Ημερομηνία : 22/12/2018
23
Ημερομηνία : 23/12/2018
24
Ημερομηνία : 24/12/2018
25
Ημερομηνία : 25/12/2018
26
Ημερομηνία : 26/12/2018
27
Ημερομηνία : 27/12/2018
28
Ημερομηνία : 28/12/2018
29
Ημερομηνία : 29/12/2018
30
Ημερομηνία : 30/12/2018
31
Ημερομηνία : 31/12/2018

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη