ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                   Ξάνθη 23-8-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 24354
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 1. Λήψη μέτρων για τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2018 που αιτείται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 2. Εξέταση αιτήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 3. Λήψη απόφασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 4. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 5. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 6. Λήψη απόφασης για «Δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος 21» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, πρόεδρος ΕΠΖ)
 7. Λήψη απόφασης για «Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 237» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, πρόεδρος ΕΠΖ)
 8. Λήψη απόφασης για « Έγκριση Πεπραγμένων έτους 2017 της ΕΠΖ) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, πρόεδρος ΕΠΖ)
 9. Έκγριση Αποφάσεων της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης.(εισηγήτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Αλεξία Γκιρτζίκη)
 10. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 11. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης σχολικού κτιρίου Κάτω Καρυοφύτου Δήμου Ξάνθης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυοφυτιανών. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 12. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, εντός αστικού ιστού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 13. Μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος Ζωαγοράς 44 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 14. Μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115 (κατάστημα ΣΤ΄), ιδιοκτησία Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 15. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση όρου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου περί αναπροσαρμογής. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 16. Απευθείας ανάθεση της «Επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 17. Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών. (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 18. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών(εισηγήτρια Συμέλα Σαροπούλου)
 19. Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

live streaming

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.