ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ξάνθη 2-8-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    Αριθμ.πρωτ.22693
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                          
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 6 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 2. Έγκριση του από 25-7-2018 πρακτικού αποδοχής απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 11-7-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση του από 11-7-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 6. Κατάρτιση όρων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σύγχρονου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 7. Έγκριση του από 20-7-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης φάση Α» (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 8. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 9. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.