ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 26-7-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 22139
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 2. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 3. Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «σταθμός συλλογής προσωρινής αποθήκευσης, δεματοποίησης και μεταφοράς στερεών ανακυκλώσιμων αποβλήτων» σε δημοτική οδό στο Αγρόκτημα Λαμπρινού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «Βαρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «βιομηχανία κατασκευής ιστών φωτισμού, επεξεργασία μεταλλικών μερών και ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων» σε δημοτική οδό κάθετη στο 6ο χλμ Ξάνθης Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «τουριστικό λεωφορείο» στην εγκατάσταση «τουριστική μονάδα» σε δημοτική οδό αγροκτήματος Πηγαδίων Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 6. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «βιομηχανική – βιοτεχνική κατασκευή μεταλλικών προϊόντων» της «Υιοί Οκαλίδη ΟΒΕΕ» σε οδό διανομής αγροκτήματος Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 8. Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – Προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 9. Έγκριση 3ου ΑΠ τακτοποιητικού του έργου: «Δημιουργία παιδικής χαράς & χώρου στάθμευσης στην περιοχή Κυψέλης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 10. Έγκριση τοποθέτησης λειτουργίας προσωρινής λυόμενης εξέδρας – κερκίδας επισήμων σε κοινόχρηστο χώρο στην πλατεία Ελευθερίας (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)
 11. Έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας προσωρινού λουόμενου οικίσκου μικροφωνικής εγκατάστασης στην πλατεία Ελευθερίας (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)
 12. Έγκριση τοποθέτησης λειτουργίας προσωρινών λυόμενων οικίσκων για τη διεξαγωγή των γιορτών της Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2018 (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)
 13. Έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας προσωρινών λυόμενων εξεδρών για τη διεξαγωγή των γιορτών της Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2018 (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)
 14. Μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας προσωρινών λυόμενων κατασκευών, κατά περίπτωση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ιωάννης Δρεμσίζης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 15. Μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας προσωρινών λυόμενων κατασκευών, κατά περίπτωση της κεντρικής πλατείας του Δήμου Ξάνθης. (εισηγητής Ιωάννης Δρεμσίζης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 16. Έγκριση της με αριθμό 8/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά Κέντρου Τουριστικής Υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας του Νέστου» στο πλαίσιο του μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – Leader (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 17. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2ο τρίμηνο του 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος Πρόεδρος ΟΕ)
 18. Έγκριση έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του κληροδοτήματος - κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος Πρόεδρος ΟΕ)
 19. Έγκριση της με αριθμό 36/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά «Ανάκληση της αριθμ.207/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για χαρακτηρισμό της οδού Ψαρών στα Κιμμέρια ως πεζόδρομος και κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμου» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, πρόεδρος ΕΠΖ)
 20. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή Διεθνούς πολιτιστικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης με τον Δήμο Ιδαλίου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη)
 21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιαργανωτή στη διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων πρωταθλήματος Μακ. – Θράκης και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη)
 22. Εξέταση της από 3-11-2017 υποβληθείσας ένστασης κατά της με αριθμό 216/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση της με αριθμ.67/2017 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ξάνθης, σε εφαρμογή της με αριθμό 365/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατική Έδρα Ξάνθης)» (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης, Προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης)
 23. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (δέσμευση) πίστωσης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 25. Διαφημιστική προβολή του Δήμου Ξάνθης με δισέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στο επίσημο περιοδικό του αεροδρομίου Καβάλας (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 26. Αποδοχή της αρ.πρωτ.691/21-06-2018 (Α.Δ.Α ΨΓΧΣΟΞ7Φ-ΠΙΒ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2019-2019 Κ.Σ. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029827 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 27. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το οικ. Έτος 2018 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 28. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» για το οικ. Έτος 2018 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 29. Έγκριση των αριθμ.πρωτ.19437/2-7-2018, 20098/6-7-2018, 21159/17-7-2018 εισηγήσεων σχετικά με την παραλαβή αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 30. Απευθείας εκμίσθωση 1ου ορόφου της πρώην Κοινότητας Νεοχωρίου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 31. Δωρεάν παραχώρηση ή μη δύο καμινιών κεραμικής υψηλών θερμοκρασιών του Δήμου Ξάνθης στο σχολείο Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θαλασσιά του δήμου Τοπείρου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 32. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 33. Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 34. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 35. Καταβολή οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 36. Διαγραφή ή μη οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 37. Αντικατάσταση Αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «ΔΕΥΑΞ», ορισμός αντιπροέδρου και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.223/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 38. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», ορισμός αντιπροέδρου και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.45/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 39. Αντικατάσταση Αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», ορισμός αντιπροέδρου και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.46/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 40. Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου από μέλος του ΔΣ των ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης» καθώς και από επιτροπές του Δήμου Ξάνθης
 41. Ορισμός δύο αιρετών εκπροσώπων στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΔΑΝΞ (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 42. Ονομασία Ανωνύμων Οδών και Δημοτικού Χώρου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 43. Καθορισμός ειδικότητας τριών (3) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς πόρους (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 44. Έγκριση της με αριθμό 46/2018 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την υποβολή πίνακα εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2017 του ΚΠΔΞ (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 45. Έγκριση της με αριθμό 19/2018 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 46. Έγκριση της με αριθμό 25/2018 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4ηΑναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Ετους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 47. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον 99ο εορτασμό των Ελευθερίων της Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 48. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας κατά την περίοδο των Γιορτών της Παλιάς Πόλης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 49. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)
 50. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.