ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 16 Ιουλίου 2018    
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Αριθ.Πρωτ: 21012
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                        
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση        : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες    : Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο        : 2541350819
E-mail              :
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
             1) Χαριτωνίδου Ειρήνη                                    2) Γουναρίδη Στυλιανό
             3) Ιγιαννίδη Στέφανο                                       4) Κυριακίδη Αλέξανδρο
             5) Λομβαρδέα Μιχαήλ                                     6) Σδρέβανο Μαρίνο
             7) Φανουράκη Εμμανουήλ                                8) Χασάν Ογλού Ορχάν
 
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
- Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
- Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
- Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 20 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
  • Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ξάνθης. (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)
  • Έκφραση γνώμης για την «Δημιουργία Θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 237 (εισηγήτρια Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου)
  • Έκφραση γνώμης για την «Δημιουργία 2 Θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος 21» (εισηγήτρια Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου)
  • Πεπραγμένα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017 (εισηγήτρια Πρόεδρος ΕΠΖ)
 
Η Πρόεδρος
 Δέσποινα Παρτσαλίδου
 (Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

live streaming

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.