ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                   Ξάνθη 14-6-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 17724
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 • Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. Έτος 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Τροποποίηση της με αριθμό 28/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Εκποίηση Δημοτικών Εκτάσεων για τη μετεγκατάσταση επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών σε διάστημα 12 μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Τροποποίηση της με αριθμό 138/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2018-2019» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.5133/23-2-2018 πρόσκληση ΙΙ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή χρηματοδότησης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Εκτός έδρας μετακίνηση και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης, Αντιδημάρχου και δημότη (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
 • Έκδοση απόφασης σχετικά με τη μεταφορά θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Έκδοση απόφασης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στον οικισμό Ευμοίρου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Έγκριση της με αριθμό 52/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της με αριθμό 18/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της με αριθμό 11/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση Ισολογισμού 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της με αριθμό 12/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της με αριθμό 13/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με τον απολογισμό επιχειρησιακού 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της με αριθμό 15/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση του συνεδρίου εκπροσώπων του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.