ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                   Ξάνθη 25-5-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                          Αριθ.Πρωτ: 15516
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 2. Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 3. Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα μικρό επιβατηγό στην εγκατάσταση αίθουσα δεξιώσεων σε δημοτική οδό Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 4. Κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 5. Ανάκληση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 6. Ρύθμιση και διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 7. Μείωση ή μη μισθώματος του με αριθμ.36 καταστήματος δημοτικής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 8. Μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος επί της οδού Μπρωκούμη 39-40 και μιας αποθήκης επί της οδού Σταθμού 14, κληροδοτήματος Κουγιουμτζόγλου στο 3ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 9. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 10. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων και περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πρόσκλησης ΙΙΙ, με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Βασιλική Πακαταρίδου)
 11. Έγκριση της με αριθμό 31/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «έγκριση της ετήσιας έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016 της ΕΠΖ» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 12. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 13. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 14. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 15. Έγκριση της με αριθμό 38/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τη διενέργεια τακτικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 από ορκωτούς ελεγκτές (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 16. Έγκριση της με αριθμό 43/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 17. Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση ψεκασμών στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια ΑΜ – Θ έτους 2018 και την ανάληψη ευθύνης της έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 18. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
 19. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


live streaming

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Χαμόγελου του Παιδιού

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.