ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 4-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.13168
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
  1. Ηλιάδη Θωμά
  2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
  3. Λύρατζη Πασχάλη
  4. Μποζ Ραμαδάν
  5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
  6. Καρά Αχμέτ
  7. Μυλωνά Γεώργιο
  8. Μπαντάκ Σιαμπάν

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
  • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
     
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
 

1ο Θέμα: Έγκριση του από 3-5-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

2ο Θέμα: Έγκριση του από 3-5-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Αποκατάσταση των παιδικών χαρών της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

3ο Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης φάση Α» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

4ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

5ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού με πλήρες σε παρελκομένων» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

6ο Θέμα: Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

7ο Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων και εξόδων μετακίνησης (εισηγητής Πλάτωνας Χατζηδημητρίου)

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη κληρονομιάς (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

9ο Θέμα: Κατάθεση νέας αίτησης εκ μέρους του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 786 ΚΠολΔ ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου). Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση στις 16 Μαΐου 2018 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

 
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Ξάνθης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.