ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 30-3-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.10158
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 3 Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 2. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Αποκατάσταση των παιδικών χαρών της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100lt» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 4. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτομικών προϊόντων έτους 2018» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 5. Έγκριση του από 26-3-2018 πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων και προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για τη διανομή του ΕΠ «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» στο νομό Ξάνθης (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 7. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες βελτίωσης & αποκατάστασης του κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης – φάση Α΄» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 8. Ανάληψη υποχρέωσης /έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 9. Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 10. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος  Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.