ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 23-2-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.5213
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 2. Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση της με αριθμό 2/2017 απόφασης της ΟΕ (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 3. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την εκτός έδρας μετακίνηση του δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης Θωμά Ξανθόπουλου (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 4. Ματαίωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και Εγκατάσταση υλικών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου “Φίλιππος Αμοιρίδης”  και του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 5. Έγκριση του από 12-12-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τις «Υπηρεσίες καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση του από 29-1-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τις «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση του από 16-11-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τις «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Έγκριση του από 1-2-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 9. Έγκριση του από 23/02/2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017 (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 10. Έγκριση του 3-11-2017 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την: Προμήθεια Χρωμάτων έτους 2017 (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 11. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (εισηγητής Ιωάννης Λάμπρου)
 12. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση δημοτικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 09-03-2018 (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 13. Αποδοχή δωρεάς γλυπτού (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.