ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ξάνθη 25-1-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.2831
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • - Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
     
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (εννεαμήνου) του 2017 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την εκτός έδρας μετακίνησης δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Διαβίβαση του με αριθ. πρωτ.97/18-01-2018 εγγράφου του Προϊσταμένου Οικονομικών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την απευθείας ανάθεση οπωρολαχανικών και φρούτων, βάσει της με αριθμ.1/2018 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συγκεκριμένο επαγγελματία για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Κ.Κ.Π.Α. Δ.Ξ. (υποχρεωτική σίτιση νηπίων εκ του νόμου) (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του αριθμ.πρωτ.53992/20-12-2017 πρακτικού φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στο Δροσερό Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 16-1-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια «Απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 17-1-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετικά με τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 12-12-2017 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (εισηγήτρια Αραβέλα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης Ελένης Χατζηλιάδου για άσκηση αίτησης ανάκλησης και παράστασης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.