ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                     Ξάνθη 25-1-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                            Αριθ.Πρωτ: 2763
Τηλ: 2541024432                                                       
Email:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για αποδοχή και δήλωσης φόρου κληρονομιάς (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Αίτημα παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα του Δημόσιου Κτήματος στο Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» σε «εργαστήριο ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων και μετάλλων» στο 1ο χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» σε «πλυντήριο επιβατηγών αυτοκινήτων» στο 1ο χλμ της δημοτικής οδού Καβάλας – Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 09ο ΘΕΜΑ : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη) 
 • 12ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για το έτος 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.1647/12-1-2018 και 2506/23-1-2018 εισηγήσεις σχετικά με παραλαβή αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Μίσθωση ακινήτου για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση ΚΟΚ (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη  «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 64/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, αντικατάσταση αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.220/2014 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.