ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 12-1-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 1512
Τηλ: 2541024432                                                       
Email:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
 • 01ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 02ο ΘΕΜΑ : 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Αύξηση του ωραρίου εργασίας και αντίστοιχη μετατροπή της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε πλήρους απασχόλησης υπαλλήλου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης, Αντιδημάρχου Ξάνθης και ενός δημοτικού συμβούλου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 199/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) με θέμα «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής στη ΔΕ Σταυρούπολης σύμφωνα με τις 296/2016 και 298/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης επί της οδού Νέστου μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κανάρη 35 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ ως επέκταση, σε ήδη υπάρχουσα επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 24 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέση φορτοεκφόρτωσης στη συμβολή των οδών Αθ. Διάκου και 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 4/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «Εναρμόνιση των χρήσεων γης στην περιοχή Πετρελαιαποθηκών του Δήμου Ξάνθης με τις επιταγές του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ξάνθης» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 3/2018 απόφαση της ΕΠΖ σχετικά με το χώρο λειτουργίας και τον καθορισμό θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2018 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 2/2018 απόφαση της ΕΠΖ σχετικά με την παράταση για το χρονικό διάστημα των αιτήσεων των τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης σχολικών συγκροτημάτων Άνω και Κάτω Ιωνικού Δήμου Ξάνθης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση φιλοξενίας και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.