ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ξάνθη 12-1-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθμ.πρωτ.1514
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • - Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
 
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση (Δέσμευση) πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης και έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση της πίστωσης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και ορισμός μάρτυρα (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και ορισμός μάρτυρα (εισηγητής Ιωάννης Λάμπρου)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης και ορισμός μάρτυρα (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης στις 17-9-2018 (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση δημοτικών συμβούλων Ξάνθης ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση δημοτικού συμβούλου Ξάνθης ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Ορισμός ειδικού δασολόγου ή περιβαλλοντολόγου για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.