ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ξάνθη, 2 Ιανουαρίου 2018    
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                    Αριθ.Πρωτ: 7
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                   
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση        : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες   : Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο        : 2541350819
E-mail              :
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
             1) Χαριτωνίδου Ειρήνη                                  2) Γουναρίδη Στυλιανό
             3) Ιγιαννίδη Στέφανο                                      4) Κυριακίδη Αλέξανδρο
             5) Λομβαρδέα Μιχαήλ                                    6) Σδρέβανο Μαρίνο
             7) Φανουράκη Εμμανουήλ                             8) Χασάν Ογλού Ορχάν
 
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
- Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
- Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
- Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 8 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
  • 01ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με τον χώρο λειτουργίας και τον καθορισμό θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2018 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
  • 02ο ΘΕΜΑ : Εισηγητική έκθεση για τη Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για τη δημιουργία του σχολικού δακτυλίου 28ης Οκτωβρίου - Σερρών - Κολοκοτρώνη – Καβάλας καθώς και για την αντιδρόμηση τμήματος της οδού 12 Αποστόλων και την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Κουγιουμτζόγλου. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)
  • 03ο ΘΕΜΑ : Εναρμόνιση των χρήσεων Γης στην Πετρελαιαποθηκών  του Δήμου Ξάνθης με τις επιταγές του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ξάνθης. (εισηγητής Αντ/χος Δόμησης Κιρατζή Ερκάν)
 
Η Πρόεδρος
ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.