ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 14-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.53160
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο    

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 2. Έγκριση του από 13/12/2017 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 3. Έγκριση του από 13/12/2017 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2017» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 4. Έγκριση του από 13/12/2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια ξυλείας έτους 2017(εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 5. Έγκριση του από 13/12/2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές έτους 2017(εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 6. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης, κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν κολυμβητηρίου εμβαδού 3.024τ.μ (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 7. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος Ε΄ στην οδό Π. Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 8. Έγκριση φακέλου του έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 9. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης Ελένης Χατζηλιάδου για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ.291/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.