ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Ξάνθη, 7 Δεκεμβρίου 2017    
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Αριθ.Πρωτ: 52155
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                   
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση        : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες   : Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο        : 2541350819
E-mail              :
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
             1) Χαριτωνίδου Ειρήνη                                               2) Γουναρίδη Στυλιανό
             3) Ιγιαννίδη Στέφανο                                      4) Κυριακίδη Αλέξανδρο
             5) Λομβαρδέα Μιχαήλ                                                6) Σδρέβανο Μαρίνο
             7) Φανουράκη Εμμανουήλ                              8) Χασάν Ογλού Ορχάν

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
- Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
- Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
- Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  • Συζήτηση θέματος από αναβολή – Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων ( εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος)
  • Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας  στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)
  • Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Διοικητηρίου στο « Χαμόγελο του Παιδιού» (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)
  • Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σωματείο «Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός – Ζωοφιλικός Σύλλογος Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης»  (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)
  • Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
  • Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
  • Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κανάρη 35. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)
  • Εισηγητική έκθεση για θέση φορτοεκφόρτωσης στη συμβολή των οδών Αν. Διάκου και 28ης Οκτωβρίου. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)
  • Εισηγητική έκθεση για επέκταση υπάρχουσας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 24, έμπροσθεν των ΚΕΠ. (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)
  • Εισηγητική έκθεση για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Νέστου, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου (εισηγήτρια Παπαδοπούλου Αραβέλα)

Η Πρόεδρος

ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ

    (Αντιδήμαρχος Ξάνθης)


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.