ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ξάνθη 1 -12-2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.51450
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

 • - Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 6 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 • 01ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμ.233/2017 προγενέστερης απόφασης σχετικά με «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια Ευαγγελία Ρεκάρη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Εξέταση της ένστασης από την εταιρεία Αλέξανδρος Α.Ε για τον διαγωνισμό " Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του Δασικού Χωριού "Ερύμανθος"
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 30-11-2017 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης - κίνησης & λιπαντικών έτους 2017” (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 30-11-2017 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την " Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων  έτους 2017 " (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος  Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.