ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ξάνθη 19 Οκτωβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.45005
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.    

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (εννεαμήνου) του 2017 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τέλη στάθμευσης και διοικητικά πρόστιμα για το έτος 2018 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ για το έτος 2018 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 4. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 5. Έγκριση του από 27-9-2017 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών)
 6. Έγκριση του από 27-9-2017 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Καυσίμων θέρμανσης κίνησης & λιπαντικών έτους 2017» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών)
 7. Έγκριση του από 3-10-2017 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Ευδοκία Μπαρμπαλέξη, πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού Ν.4412/2016)
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

                                                                                                                                         


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
5
6
7
8
Ημερομηνία : 8/12/2018
9
Ημερομηνία : 9/12/2018
12
Ημερομηνία : 12/12/2018
13
Ημερομηνία : 13/12/2018
15
Ημερομηνία : 15/12/2018
16
Ημερομηνία : 16/12/2018
17
Ημερομηνία : 17/12/2018
18
Ημερομηνία : 18/12/2018
19
Ημερομηνία : 19/12/2018
20
Ημερομηνία : 20/12/2018
21
Ημερομηνία : 21/12/2018
22
Ημερομηνία : 22/12/2018
23
Ημερομηνία : 23/12/2018
24
Ημερομηνία : 24/12/2018
25
Ημερομηνία : 25/12/2018
26
Ημερομηνία : 26/12/2018
27
Ημερομηνία : 27/12/2018
28
Ημερομηνία : 28/12/2018
29
Ημερομηνία : 29/12/2018
30
Ημερομηνία : 30/12/2018
31
Ημερομηνία : 31/12/2018

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη