ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 22-9-2017

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 41212

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

 • 01ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικών μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτών και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.224/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.69/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής  Ηλίας Κρασούλης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζωαγοράς 83 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 09ο ΘΕΜΑ : 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.36847/30-8-2017 και 40525/18-9-2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Απονομή τιμητικών διακρίσεων με απονομή μεταλλίων σε δημότες του Δήμου Ξάνθης και ένταξη της εκδήλωσης στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της πόλης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση συνεδρίου της Οργανωτικής Επιτροπής του ΣΦΗΜΜΥ 10 (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή στο Διεθνές Workshop για τον ποταμό Νέστο στο πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (MAB/UNESCO) (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης, ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδήλωσης με θέμα: «Ξάνθη, πόλη πολιτισμού και Αθλητισμού» (εισηγήτρια Αλεξία Γκιρτζίκη, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» για διοργάνωση παρουσίασης παράστασης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής της Μ.Ο.Ι. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγήτρια Αλεξάνδρα Τζάφου)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Αίτημα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση σχετικά με ακίνητο επί της οδού Πυγμαλίωνος Χρηστίδη

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.