ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ξάνθη 1 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθμ.πρωτ.37322
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

     

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 6 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Τμήμα Α Πλατείας Γαβριήλ Λαδά (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Τμήμα Γ Πλατείας Γαβριήλ Λαδά (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης και έγκρισης της σχετικής δαπάνης και διάθεση της πίστωσης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής Πλάτων Χατζηδημητρίου)
 • Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 9 ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (εισηγήτρια Αραβέλα Παπαδοπούλου)
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 • Απόδοση παγίας προκαταβολής (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 • Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.36752/29-8-2017 πρακτικού της επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού σχετικά με την κατακύρωση δικαιολογητικών αναδόχου για την υπηρεσία του θέματος «Ανάθεση υπηρεσίας για τον συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο, από την σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη αυτής, έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού)
 • Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.35901/23-8-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2017». (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 • Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.35903/23-8-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Τροφίμων & Γαλακτοκομικών Προϊόντων Έτους 2017». (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 • Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.36161/25-8-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων για το Ε.Π. Επισιτιστικής Η/ και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ». (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 • Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.35902/23-8-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Καυσίμων Θέρμανσης Κίνησης & Λιπαντικών Έτους 2017.». (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 • Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, και ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. (Εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

                                                                                                                                         

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος  Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.