ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ξάνθη 4 Αυγούστου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθμ.πρωτ.33472
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.
 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 9 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Προέλεγχος Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 3. Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης για την αντίκρουση της αναγνωριστικής αγωγής των Δελέπογλου Στέφανου & 2 λοιπών ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Ξάνθης προκειμένου στην συνέχεια να ορισθεί δικάσιμος για την συζήτηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύουν από 1-1-2016 (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 4. Εξουσιοδότηση για παράσταση ενώπιον Συμβουλίου της Επικρατείας στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 5. Κατάρτιση των όρων εκμίσθωσης χώρου πρασίνου 369τ.μ. επί της οδού Βασιλ. Σοφίας (έναντι γηπέδου ΑΟΞ) (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος  Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.