ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ξάνθη 31 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθμ.πρωτ.32241
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

   

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 3. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31303/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την κατακύρωση της προμήθειας Διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2017 (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 4. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31304/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την κατακύρωση της προμήθειας οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 5. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31305/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου υπηρεσίας «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2017 (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 6. Ορισμός εταιρίας ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντη αυτής έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγητής Επιτροπή Συνοπτικού Διαγωνισμού)
 7. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για παράστασή τους ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 10-11-2017 (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 8. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για παράστασή τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου στις 22-1-2018 (εισηγητής Θωμάς Ξανθόπουλος)
 9. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για παράστασή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 11-10-2017 (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 10. Εξουσιοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου κ. Ελένης Χατζηλιάδου για άσκηση διεκδικητικής αγωγής σε δημοτικό ακίνητο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 11. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 του Ν.3463/2006 και την παράστασή τους κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 12. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αντιρρήσεων κατά της ανάρτησης του δασικού χάρτη στο Ν. Ξάνθης για την έκταση όπου στεγάζεται το Στρατοδικείο, ΔΕΥΑΞ και 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 13. Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αντιρρήσεων κατά της ανάρτησης του δασικού χάρτη στο Ν. Ξάνθης για την έκταση όπου στεγάζεται το υπαίθριο δημοτικό αμφιθέατρο και το εστιατόριο «Ξανθίππη» (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

                                                                                                             

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος  Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.