ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 20-7-2017
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ:30993
Τηλ: 2541024432                                                       
e-mail:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ:

  • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

  • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 23 Ιουλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 σε δημόσια έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την υπ’ αριθμ.43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

  1.  Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης του κ. Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.
  2.  Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παραίτησης του κ. Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου
  3.  Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω παραίτησης των κ. Δημήτριο Μπένη και Ηλία Βασιλούδη από το αξίωμα των Δημοτικών Συμβούλων.

Το κατεπείγον της σύγκλησης έγκειται στην αναγκαιότητα της νόμιμης συγκρότησης του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.