ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ξάνθη 16 Ιουνίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθμ.πρωτ.24897
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν                       
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.
     

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Προέλεγχος απολογισμού 2016 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 2. Έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδών & ΚΧ Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 3. Έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 4. Ανάληψη υποχρέωσης /έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 5. Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 6. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 7. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.20437/19-5-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 8. Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.23504/8-6-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2017 (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών)
 9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 10. Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2017» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

 

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Ξάνθης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.