ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 19 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:20443
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.
Τηλέφωνο      : 2541350811
E-mail           :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1) Ανταμπούφη Νικόλαο                       2) Γουναρίδη Στυλιανό
3) Ιγιαννίδη Στέφανο                           4) Κυριακίδη Αλέξανδρο
5) Λομβαρδέα Μιχαήλ                          6) Σδρέβανο Μαρίνο
7) Φανουράκη Εμμανουήλ                     8) Χασάν Ογλού Ορχάν
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ 1ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια: Τζανόγλου Καλλιόπη)

ΘΕΜΑ 2ο : Εισηγητική έκθεση για την τοποθέτηση αγάλματος του Κων/νου Καραμανλή στην πλατεία Διοικητηρίου Ξάνθης (εισηγήτρια: Τζανόγλου Καλλιόπη)

ΘΕΜΑ 3ο : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στη Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης του ΚΚΕ (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

 

Η Πρόεδρος

ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ

(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.