ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ξάνθη, 16 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθ.Πρωτ:19710
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.
Τηλέφωνο      : 2541350811
E-mail           :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1) Ανταμπούφη Νικόλαο                    2) Γουναρίδη Στυλιανό
3) Ιγιαννίδη Στέφανο                          4) Κυριακίδη Αλέξανδρο
5) Λομβαρδέα Μιχαήλ                       6) Σδρέβανο Μαρίνο
7) Φανουράκη Εμμανουήλ                8) Χασάν Ογλού Ορχάν
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 19 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 2ο : Αμοιβαία αλλαγή θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Ξάνθης (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 3ο : Παραχώρηση υπαίθριων δημοτικών χώρων, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξάνθης «Βάτραχοι» για την πραγματοποίηση της Ευρωπαϊκής γιορτής μουσικής (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 4ο : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας στον Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 5ο : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σύλλογο γονέων και φίλων παιδιών με κινητικές και νοητικές διαταραχές Ξάνθης «Στηρίζω» (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση της αρ.37/27-4-2017 απόφασης της ΕΠΖ ως προς την ημερομηνία παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Ειρήνης Ξάνθης (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 7ο : Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση εργασιών στην ξύλινη πέργκολα σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βας.Κων/νου 36 (εισηγητής: Αβραμίδης Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 8ο : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωση επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 271 (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 9ο : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί τη Κιουταχείας 26Β (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

Η Πρόεδρος

ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ

(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.