ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 23-3-2017
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 12155
Τηλ: 2541024432                                                       
Email:

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός μελών και των αναπληρωτών τους και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

02ο ΘΕΜΑ : Ορισμός  μελών και αναπληρωτών τους και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

03ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτήν (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Mανά)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Mανά)

06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 7ου ΑΠ αρχικής σύμβασης & 6ου ΑΠ συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη μανά)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

09ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στη Βιοτεχνία Επεξεργασίας Ξύλου με την επωνυμία Υιοί Α. Πανταζίδη ΟΕ στο 2οχλμ Ξάνθης Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

10ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης» στο Αγρόκτημα Εύμοιρο Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

11ο ΘΕΜΑ :  Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην υπό ίδρυση υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου επί της δημοτικής οδού Λεύκης – Λαμπρινού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

12ο ΘΕΜΑ :  Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στην υπό ίδρυση εγκατάσταση βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών σε γήπεδο στη θέση Εύμοιρο (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

13ο ΘΕΜΑ :  Εκδίκαση της από 10-2-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» κατά του 5ου λογαριασμού και 5ης πιστοποίησης του έργου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

14ο ΘΕΜΑ : 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

15ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

16ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

17ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2017 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

18ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

19ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών της με αριθμ.πρωτ.13580/18-4-2016 σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

20ο ΘΕΜΑ : Απευθείας αγορά ακινήτου μετά εξοπλισμού επί της Σάρδεων 12 (εισηγήτρια Βασιλική μεταξά)

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση αντικατάστασης εγγυητή της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Attika Bank (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

22ο ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτον (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

23ο ΘΕΜΑ : Λύση μίσθωσης του καταστήματος Ε΄ στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

24ο ΘΕΜΑ :  Καταβολή τιμήματος προσκυρωτέας έκτασης σε δόσεις του Α.Σ. (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

25ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή χρηματικών ποσών από παράβολά αδειών μουσικής (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

26ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης σχετικά με την άρση παραχώρησης φορτηγού οχήματος (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

27ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης του καταστήματος που βρίσκεται στο Πίλημα (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

28ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης (θέμα εξ αναβολής) (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

29ο ΘΕΜΑ :  Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (θέμα εξ αναβολής) (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

30ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων για το οικ. Έτος 2017 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

31ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για το οικ. Έτος 2017 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

32ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

33ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)

34ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένου πετρελαιοκίνητου οχήματος από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)

35ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 10/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

36ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 1/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης οικ. Έτους 2016» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

37ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

38ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

39ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

40ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

41ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.