ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΞΑΝΘΗ,  10 Μαρτίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                              ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 10201
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
 Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
1. Ηλιάδη Θωμά                                        5.Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο                            6.Καρά Αχμέτ
3. Λύρατζη Πασχάλη                                 7.Μυλωνά Γεώργιο
4.Μποζ Ραμαδάν                                         8.Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κοινοποίηση:
- Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 14η  Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο: Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

Θέμα 2ο: Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2016»(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας ενστάσεων).

Θέμα 3ο: Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την «προμήθεια δενδρυλλίων –φυτών 2017» (Εισηγητής :Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού).

Θέμα 4ο: Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης «Προμήθεια διαφόρων ειδών φαρμακείου έτους 2016» (Εισηγητής :Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού).

Θέμα 5ο: Έκφραση απόψεων επι της προσφυγής της επιχείρησης Ραδίογλου Ν.-Ελευθεριάδης Χ.Ο.Ε. για το διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής και επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ» (Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμών).

Θέμα 6ο: Συμπληρωματικές ανατροπές προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια : Δωροθέα Ασλανίδου).

Θέμα 7ο : Διαβίβαση της αίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, Κρασούλη Ηλία σχετικά με την αντικατάστασή του στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (Εισηγήτρια:Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 8ο: ‘Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ακινήτου στη θέση Λίμνες στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης επιφάνειας 305 τ.μ. (Εισηγητής: Ιωάννης Αθανασιάδης).

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.