ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 22 Φεβρουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:8105
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.
Τηλέφωνο      : 2541350811
E-mail           :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ:
 Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά
 3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο
 7) Μπένη Δημήτριο                              8) Χασάν Ογλού Φερτούν
 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)
-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)
-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση της αρ.642/2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (θέμα εξ’ αναβολής) (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 2ο : Χορήγηση δέκα (10) επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 3ο  : Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο) (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου παρθένα)

ΘΕΜΑ 4ο : Παραχώρηση τμήματος της πλατείας διοικητηρίου στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 5ο : Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας και της πλατείας ελευθερίας στο ίδρυμα «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 6ο : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργίας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Λεωφόρου Στρατού 11 (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 7ο : Εισηγητική έκθεση για την απαγόρευση στάσης στάθμευσης και δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Παρόδου Θεοδώρου Δούκα (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 8ο : Εισηγητική έκθεση για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού παρόδου Σταύρου Βλαχοπούλου (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 9ο : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Φιλαδελφείας 95 (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

Ο Πρόεδρος

Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.