ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΞΑΝΘΗ,  21 Φεβρουαρίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.7829
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη                                             
2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία
3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ
4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
Κοινοποίηση:
- Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 24η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων Γυμναστικής υπαίθριου χώρου»(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας ενστάσεων).

Θέμα 2ο:    Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Πολυμηχανήματος έργου με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα (Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμών).

Θέμα 3ο:    Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου από δικηγόρο του δήμου Ξάνθης- κατ΄αρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 26-05-2017 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο (Εισηγητής:Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 4ο :   Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου από δικηγόρο του δήμου Ξάνθης- κατ΄αρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 26-05-2017 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο (Εισηγητής:Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 5ο:    Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου από δικηγόρο του δήμου Ξάνθης- κατ΄αρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Τριμελούς  Πλημ/κείου Ξάνθης στις 04-04-2017 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο (Εισηγητής:Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 6ο :   Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 1 Μαρτίου 2017 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.