ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 17-2-2017
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ:7391
Τηλ: 2541024432                                                       
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 22 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ : Συζήτηση για την ανέγερση του 4ου ΓΕΛ Ξάνθης

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.14 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό «ελαφρύ φορτηγό» στα α) Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών – Τεχνομεταλλική Αβραμίδης Ιωάννης, β) ΒΕΕ-ART ΙΚΕ – Εργαστήριο παρασκ. Μελισσοτροφής & κατασκευής κερύθρων και κυψελών γ) συνεργείο αυτοκινήτων (όλων των ειδικοτήτων) Μαυριδόγλου Πασχάλης στο 5ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο του 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.1/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

09ο ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπου Μαθητικών Κοινοτήτων στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

10ο ΘΕΜΑ :  Αντικατάσταση μέλους της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)

11ο ΘΕΜΑ :  Ανάληψη υποχρέωσης οικ. Έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πίστωσης (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)

12ο ΘΕΜΑ : Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης)

13ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση του αριθμ.4/2016 πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγήτρια Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών)

14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τα περίπτερα που κληρώθηκαν για να διατεθούν στις ειδικές κατηγορίες προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

15ο ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση της χρήσης μισθίου σε τρίτο (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

16ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (Χαρά Κυριακιδέλη)

17ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη» (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.