ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   8 Φεβρουαρίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.5776
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email:                               
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία
3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ
4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  
 
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
Κοινοποίηση:
-      Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 13η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:30 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
 
Θέμα 1ο:    Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης που αφορά την ανάθεση υπηρεσίας για συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο, από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη αυτής έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).
 
Θέμα 2ο:    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2017, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Εισηγήτρια:Χριστίνα Ράλλη).
 
Θέμα 3ο:    Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (Εισηγήτρια:Χριστίνα Ράλλη).
 
Θέμα 4ο :   Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμήματος εξαγοράς προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης 58,88τ.μ. (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).
 
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Ξάνθης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.