ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   2 Φεβρουαρίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.4247
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email:                               
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                             6. Βασιλούδη Ηλία
3.    Κίρατζη Ερκάν                               7. Φανουράκη Εμμανουήλ
4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                  8. Μπαντάκ Σιαμπάν  
 
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
 
Κοινοποίηση:
-      Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.
 
          Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 6η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
 
Θέμα 1ο:    Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου (δωδεκαμήνου ) του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού(Εισηγητής: Αργύριος Ζολώτας).
 
Θέμα 2ο:    Μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων (Εισηγητής: Μελέτης Τερζόγλου).
 
Θέμα 3ο:    Διαβίβαση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).
 
Θέμα 4ο :   Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου» (Εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).
 
Θέμα 5ο:    Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια διαφόρων ειδών φαρμακείου έτους 2016» (Εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).
 
Θέμα 6ο:    Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016» (Εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).
 
Θέμα 7ο :   Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πιστώσεων (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).
 
Θέμα 8ο:    Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχων από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης, κατ΄ άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010 ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).
 
Θέμα 9ο :   Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ  8/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου)
 
Ο Πρόεδρος
 
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Ξάνθης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
28
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.