ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   5 Ιανουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.629
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη                                             
2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία
3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ
4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
Κοινοποίηση:
- Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10η  Ιανουαρίου 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Σύσταση παγίας προκαταβολής (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 2ο:    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δενδρυλλίων –φυτών έτους 2016» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 3ο:    Διαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών).

Θέμα 4ο :   Μίσθωση μηχανήματος λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων (Εισηγητής: Μελέτης Τερζόγλου).

Θέμα 5ο     Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 6ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος στην οδό Γεωργίου Σταύρου 20Δ (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 7ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Εθελοντή Αιμοδότη και Μιλτιάδη Αγαπητού στην Εκτενεπόλ ΟΤ4 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 8ο:    Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 9ο     Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την μίσθωση ενός ακινήτου σε κεντρικό σημείο του ΔΔ Γενισέας ως χώρος αποθήκης και διανομής για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 9ο:    Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης για την αντίκρουση της αγωγής της Τράπεζας Πειραιώς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης προκειμένου στην συνέχεια να ορισθεί δικάσιμος για την συζήτηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτική δικονομίας, όπως ισχύουν από 01-01-2016 (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 10ο:  Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης για την αντίκρουση της αγωγής της Ελευθερίου Κυπαρισσίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης προκειμένου στη συνέχεια να ορισθεί δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όπως ισχύουν από 01-01-2016 (Εισήγητρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 11ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 6/03/2017 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής:Θωμάς Ξανθόπουλος).

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.