ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   16 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.48440

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                      5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                             6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                              7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                 8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Κοινοποίηση:

- Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 20η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 33Α στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 2ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 33Β στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 3ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 38 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 4ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 21 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 5ο:    Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 21Α στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 6ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 22 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 7ο:    Έγκριση δαπανών 45307/24-11-2016 (Εισηγητής: Νικόλαος Νικολόπουλος)

Θέμα 8ο:    Έγκριση δαπανών 46654/05-12-2016 (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 9ο:    Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 10ο:  Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ. 207/25-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση των όρων εκμίσθωσης ακινήτου στη Σταυρούπολη (Εισηγητής: Ιωάννης Αθανασιάδης)

Θέμα 11ο:  Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Γεώργιος Γουναρίδης).

Θέμα 12ο : Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής (Εισηγήτρια :Ευαγγελία Ρεκάρη)

Θέμα 13ο   Απόδοση παγίας προκαταβολής (Εισηγήτρια: Φωτεινή Γκιρδάκη).

Θέμα 14ο:  Έγκριση του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 15ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 03-04-2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 16ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 03-04-2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 17ο:  Εξουσιοδότηση για παράσταση σε συζήτηση της Προσεπίκληση για αναγκαστική παρέμβαση και ανακοίνωση δίκης ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης στις 06-11-2017 (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 18ο:  Εξουσιοδότηση για παράσταση δε προδικαστικό συμβιβασμό της αιτήσεως ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης στις 30-11-2016 και της συζήτησης της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης στις 01-04-2019 (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 19ο:  Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου από δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης-κατ΄αρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010- ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 17-3-2017 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 20ο:  Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 03-04-2017 ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.