ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   21 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.40731

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                              

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Κοινοποίηση:

-      Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου (εννεαμήνου) του έτους 2016 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγητής: Αργύριος Ζολώτας).

Θέμα 2ο :   Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016 (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 3ο :   Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)

Θέμα 4ο :   Ολική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 5ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Πλάτωνας Χατζηδημητρίου)

Θέμα 6ο:    Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 7ο :   Κατάρτιση των όρων διενέργεια φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου επιφάνειας 305,00 τ.μ. (Εισηγητής:Ιωάννης Αθανασιάδης).

Θέμα 8ο :   Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 33Β στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 9ο:    Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 21 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 10ο : Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 21Α στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 11ο:  Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 22 στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 12ο:  Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 8 στο Κέντρο Χονδρεμπορίου  (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 13ο : Εξουσιοδότηση νομικής συμβούλου για άσκηση έφεσης κατά της 41/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Τακτική Διαδικασία) (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 14ο: Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης για την αντίκρουση της αγωγής του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου με την επωνυμία «ΘΡΑΞ ΠΕΛΤΑΣΤΗΣ» ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Ξάνθης προκειμένου στην συνέχεια να ορισθεί δικάσιμος για την συζήτηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όπως ισχύουν από 1-1-2016(Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).

Θέμα 15ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικάσιμο σε δικαστήριο στις 19 Οκτωβρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ελένη Χατζηλιάδου).

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.