ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                                   Ξάνθη 20-10-2016

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 40470

Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 24 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης: «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛEΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Α.Π.& 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

08ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «Βελτίωση των οδών σύνδεσης οικισμών της ΔΕ Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης με τη με αρ.14 Εθνική οδό» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου Α.Π. του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

13ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 4ου Α.Π. του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου Α.Π. του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

16ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων (ΕΔΧ ΤΑΞΙ) Ν. Ξάνθης «Άγιος Χριστόφορος» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2017 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

18ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Κανάρη και δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ανδ. Δημητρίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

19ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη μονοδρόμηση της οδού Σκιάθου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

20ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στον οικισμό Λεύκης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

21ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό Θήρας (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

22ο ΘΕΜΑ :  13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

23ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ξάνθης  (Μαρίνα Νικολάου)

24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 35/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 75/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

27ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του καταστήματος 38 στη Δημοτική Αγορά (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

28ο ΘΕΜΑ : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, ημερήσιας αποζημίωσης αιρετού και καταβολής εξόδων κίνησης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

29ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Συμπαραστάτη του Δημότη  (εισηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)

30ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων και Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

31ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε διοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Σχολικών υποτροφιών Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

32ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε διοργάνωση εκδήλωσης του Σωματείου Αρτοποιών Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.