ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ:37600

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

E-mail           :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

        ΠΡΟΣ:

       Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

             1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

             3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

             5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο

             7) Μπένη Δημήτριο                              8) Χασάν Ογλού Φερτούν

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

-Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά (Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης)

-Ανταμπούφη Νικόλαο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Κολλάρο Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)

-Τσιακίρογλου Σωτήριο (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 3 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ 1ο : Εισηγητική έκθεση για γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση υψομετρικής μελέτης (εισηγητής: Ν.Νικολόπουλος)

ΘΕΜΑ 2ο  : Τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ.25/23-3-2016 εισηγητικής έκθεσης της ΕΠΖ για τη σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων (εισηγήτρια: Σπανού Μαρία)

 ΘΕΜΑ 3ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στον οικισμό Λέυκης (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 4ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό Θήρας (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 5ο : Κατάργηση της αριθ.592/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών λόγω διακοπής δραστηριότητας και παραίτησης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 6ο : Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς δημοτικής κοινότητας Ξάνθης (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 8ο : Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02) (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 9ο : Ανάκληση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02) (εισηγητής: Κρασούλης Ηλίας)

ΘΕΜΑ 10ο :Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για την προκήρυξη χορήγησης νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς στο Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 12ο : Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας στο σύλλογο καρκινοπαθών και Φίλων Ν.Ξάνθης (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 13ο : Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό-Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.