ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                                   Ξάνθη 23-9-2016

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 36654

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Εκδήλωση τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια των Ελευθερίων της πόλης την 4η Οκτωβρίου 2016 (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

02ο ΘΕΜΑ :  Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας μαζί με Παράρτημα Δήμου Ξάνθης» στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άξονας Προτεραιότητα 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002534 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνταξη μελέτης εκτέλεσης και κατασκευής του δασόδρομου Γ΄ κατηγορίας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ :  12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

08ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και των Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

09ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

10ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης σε τμήμα της οδού Αγίου Αθανασίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης σε τμήμα της οδού Αγίου Γεωργίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικών Αφοδευτηρίων (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

13ο ΘΕΜΑ :   Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του αναπληρωτή του (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.